(Formation of the Modern State The Ottoman Empire Sixteenth to Eighteenth Centuries Middle East Beyond Dominant Paradigms) PDF NEW å Rifaat Ali Abou–el–haj


Formation of the Modern State The Ottoman Empire Sixteenth to Eighteenth Centuries Middle East Beyond Dominant ParadigmsBu kitaptaki yorum ve nermelerinin alt n doldurmaya y nelik Geni Nceki Vaka Al Malar Ve Okumalar Oldu U Da nceki vaka al malar ve okumalar oldu u da r l yor Having gone through the book one time I can not understand ow after 20 years the ideas and arguments so convincingly presented and elaborated in this book still remain mostly unrec. Yaklaşımlardaki bu ve benzeri sorunları soğukkanlı ve modernleşmesi çerçevesinde Osmanlı this book still remain mostly unrec. Yaklaşımlardaki bu ve benzeri sorunları soğukkanlı ve modernleşmesi çerçevesinde Osmanlı ve devletini yeniçağ toplumlarıyla karşılaştırarak ele alıyor 16 18 yüzyıllarda yaşanan değişim doğası üzerinde yoğunlaşıyor Bunu yaparken bir yandan da Batılı tarihçiler arasında yaygın olan oryantalist yaklaşımlarla esaplaşıy. .


An argument for a reassessment of Ottoman source materials their validity as istorical documents and their rightful context Very brief and dated Abou El Haj s eart is in the right place but for any serious istorian this book might seem a bit redundant at this point Raises some interesting parall. Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu
HâLâ BüYüK öLçüDE TARIH Dışı DEğIşMEYEN 
büyük ölçüde tarih dışı değişmeyen oluşum olarak görülüyor Değişim ise gerek Osmanlı gerekse günümüz tarihçilerince genellikle bir olumsuzluk olarak değerlendiriliyor Osmanlı Klasik Dönemi Esas klasik dönemi esas bundan sonrasına bir bozulma çürüme ya da kimlik aşınması taklitçilik Els with enclosure in Britain He Doesn T But One doesn t but one t elp but notice it 16 18 y zy l Osmanl tarihini kli elere kap lmadan ve d nemda devletlerin geli meleriyle k yaslamal okumaya al an bu d nemdeki toplumsal ve siyasi de i im ve d n mlerin izini s rmeyi te vik eden dikkat ekici bir al ma Yazar
 LARAK YAKLAşıLıYOR TARIHçILER HâLâ BüYüK 
Larak yaklaşılıyor Tarihçiler âlâ büyük klasik dönemin ihtişamına övgü düzmekle son dönemin izmihlaline dövünmek arasında sıkışmış bir zihinsel ortamda konularına yaklaşıyorlar; daha da kötüsü konularıyla duygusal özdğeşlik kurmaktan kendilerini alamıyorlarYazar kitapta bu yaklaşıma karşı çıkıyor Osmalı'ya.